2020 Australia Virtual Track Challenge539. EliteM TAS (TAS)

Velodrome: Silverdome


Team Sprint: 51.61 (actual time) / 50.46 (adjusted time)

Team Pursuit: : (actual time) / : (adjusted time)